Kleine ingrepen en uitgebreide behandelingen

Een kleine ingreep bespreken we direct met u. De behandeling volgt, als het nodig is, zo snel mogelijk. Denk daarbij aan het plaatsen van een vulling of een gebitsreiniging. Bij een uitgebreide behandeling informeren we u over de kosten en het behandelplan. Pas na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dit kan meestal al binnen drie weken.

Zijn er bijzondere behandelingen nodig? Dan kunnen wij u doorverwijzen naar bijvoorbeeld een orthodontist, endodontoloog, paradontoloog, kaakchirurg of implantoloog. Tandarts Poen heeft diverse goede samenwerkingen met specialisten. Hij weet wanneer en naar wie hij u het beste kan doorverwijzen. Zo krijgt u altijd de behandeling die voor u het beste is. 

Als uw kind bijvoorbeeld een beugel nodig heeft, verwijzen we hem of haar altijd door naar een gediplomeerd orthodontist. Tegenwoordig zijn er ook veel tandartsen die na het volgen van een paar cursussen zelf de beugelbehandeling in hun eigen praktijk uitvoeren. Wij zijn echter van mening dat uw kind de beste behandeling verdiend en verwijzen daarom altijd door naar een echte orthodontist.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen op www.allesoverhetgebit.nl