Periodieke controle

Tijdens dit bezoek controleert de tandarts uw gebit. Als het nodig is, ondernemen we actie om uw mondhygiëne te verbeteren. Daarnaast bepalen we tijdens de periodieke controle of een behandeling noodzakelijk is.
Meestal heeft u twee keer per jaar een periodiek controle. Na deze controle krijgt u, als u dat wilt, direct een afspraak mee voor de controle over een half jaar.

Op www.allesoverhetgebit.nl vindt u veel praktische informatie over de periodieke controle.