Uw mening is belangrijk

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk vond. Uw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren. Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten. Alvast bedankt!

Heeft u een klacht?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij tandarts Poen. In de meeste gevallen is een gesprek tussen u en de tandarts voldoende om tot een oplossing te komen. Heeft u behoefte aan een derde, neutrale partij? Dient u dan u uw klacht in bij de KNMT, de beroepsvereniging waar onze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris bemiddelt dan kosteloos tussen u en de tandarts. Met als doel een oplossing te vinden.

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl. Hier vindt u onafhankelijke informatie. De website is opgericht door de beroepsorganisatie KNMT.